Support

יום ראשון, 10 בפברואר 2013

קרשי המשכן מול מגדל משה אביב

פרשת תרומה, המשכן הכלים והבנייה. 

הנה כמה קווים מקבילים בין מבצע הבנייה המורכב של המשכן במדבר מול המגדל הגבוה במדינה, לפחות נכון לרגע כתיבת שורות אלו, מגדל משה אביב ברמת גן. 

המשכן הורכב מקרשים, אורך כל קרש 10 אמות או 4.8 מטר במספרים של היום.

צד מזרח של המשכן היה פתוח, קיר צפון בנוי מ-20 קרשים, קיר דרומי 20 קרשים וממערב קיר עם 8 קרשים, סה"כ 48 קרשים.
 אורך כולל של הקרשים: 48 כפול 4.8 מטר = 230.4 מטר.

נניח לרגע שבונים מגדל מהקרשים, חיבור קרשי המשכן מבצע מורכב הנדסית,  גם מצד חוזק החומרים כי  לא ברור איך יחזיק תורן עץ בלי תמיכות וכבלים לחיזוק לקרקע. רק נניח שהקרשים מחוברים והמגדל עומד. 

גובה קובע
הגובה של מגדל משה אביב 235 מטר מעל פני הקרקע, וזה אחרי תיקון כי בתחילה חשבו שגובהו 244 מטר. במילה אחת. בדיחה.  איך לא עלו על ההפרש בהתחלה?  הפרש לא זניח בכלל של 9 מטר, כגובה בניין 3 קומות.
לך תדע למה הפער,  אולי מישהו מהקבלנים החליט שדפקו אותו בכתב כמויות, אולי חישוב ארנונה שגוי הקפיץ מישהו מהדיירים או אנשי המשרדים. ממש משונה, עם כל התוכנות ושל היום מזמין העבודה לא יודע מה גובה הבניין שלו.... 

ההפרש הקטן
גובה מגדל הקרשים: 230.4 מטר.
גובה מגדל משה אביב: 235 מטר, הפרש זניח של 4.6 מטר, פחות מ-2% סטיית התקן בתורת המספרים שלנו. 

עוד
משה- הוציא את ישראל ממצרים
אביב- בני ישראל יצאו ממצרים בחודש האביב


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה